ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีทางสถิติเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการผลิตอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SME)”   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสะลวง   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 4/2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   ข่าวประชาสัมพันธ์ : เกษตร ฟูด เทคโน อินโฟกราฟฟิค (Agriculture Food Techno Infographics)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมหลักสูตรภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 4   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย   ข่าวประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรอบรมการทำธุรกิจแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเพื่อสุขภาพ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่อง HPLC   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริงธุรกิจของคนพิการและฝึกอบรม Post-haversting and Food Processing for Mushroom   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมหลักพื้นฐานการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุและแนวโน้มของอาหารเพื่อการชะลอวัยสำหรับผู้สูงอายุ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรม เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารฮาลาล   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กีฬาอุตสาหกรรมเกษตร 5 สถาบัน Open Can ครั้งที่ 14   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กีฬาลูกพระพิรุณสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3   ข่าวประชาสัมพันธ์ : Food Science 57 งานวัดเฟสติวัล    ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝึกอบรมแปรรูปและเผยแพร่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการ กินอยู่อย่างล้านนาด้วยอาหารพื้นเมืองตามหลักโภชนาการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กีฬา Open Can 56   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหาร   ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรรางจืด รุ่นที่ 2   ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรรางจืด   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมออร์เดิร์ฟเมืองเพื่อสุขภาพ   
Slideshow image What 's new
อ่านทั้งหมด »  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
Food Science 57 งานวัดเฟสติวัล
อ่านต่อ »
กีฬาลูกพระพิรุณสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
อ่านต่อ »
กีฬาอุตสาหกรรมเกษตร 5 สถาบัน Open Can ครั้งที่ 14
อ่านต่อ »
เกษตร ฟูด เทคโน อินโฟกราฟฟิค (Agriculture Food Techno Infographics)
อ่านต่อ »
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมออร์เดิร์ฟเมืองเพื่อสุขภาพ
อ่านต่อ »
อบรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรรางจืด รุ่นที่ 2
อ่านต่อ »
อบรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรรางจืด
อ่านต่อ »
โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหาร
อ่านต่อ »
กีฬา Open Can 56
อ่านต่อ »
โครงการ กินอยู่อย่างล้านนาด้วยอาหารพื้นเมืองตามหลักโภชนาการ
อ่านต่อ »
อ่านทั้งหมด »  
ปฎิทินเดือน   มกราคม  2565
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 แสดงวันที่ในเดือนนั้น   แสดงวันที่่ที่เมาส์ชี้  แสดงวันที่่่ปัจจุบัน  แสดงวันที่่่มีกิจกรรม
วันที่ กิจกรรม